SESSIÓ DE RETORN - GENER 2018

Fins a nou iniciatives s’han pogut encabir en els 150.000 euros del pressupost 2018 destinats a inversió per aquesta iniciativa

US AGRAIREM QUE AVALUEU EL PROCÈS A PARTIR DELS FORMULARIS:

El primer projecte de pressupostos participatius de Cubelles ja han determinat quines son les iniciatives populars que han estat aprovades i rebran el finançament de la partida d’inversió de 150.000 euros destinada a tal efecte. De les 77 propostes recollides van validar-se’n 21, ja que 13 estaven repetides, 33 no complien els requisits i 10 ja estaven previstes o en execució.

Pel que fa a la participació en les votacions, es van emetre 486 vots que han permès aprovar 9 propostes, que representen un import de 148.600 euros.

 

Les 9 propostes validades son: 

PROPOSTA GUANYADORA 1

FER UN GIMNÀS AMB MÒDULS PREFABRICATS A LA ZONA DEL POLIESPORTIU

Subministrament d’1 conjunt modular aïllat. Superfície total construïda 43,20 m2.
El cost de la proposta (26.800€) inclou el mòdul més maquinària cardio més equipament de musculació.
Els costos d'obra civil els pot assumir l'Ajuntament amb personal propi.

PROPOSTA GUANYADORA 2

FINALITZAR LA PISTA DE TENIS 7

El projecte comporta la construcció d’una pista de tenis greenset i la instal·lació d’enllumenat.

PROPOSTA GUANYADORA 3

CARRIL BICI AL PASSEIG DE LA MAR MEDITERRÀNIA

Es dissenyarà i construirà un carril bici que recorri tot el Passeig de la Mar Mediterrània.

PROPOSTA GUANYADORA 4

POSAR UN DESFIBRIL·LADOR AL LOCAL SOCIAL DE MAS TRADER I

El cost de la proposta inclou la compra de l’aparell desfibril·lador. Aquest aparell s’instal·larà en un compartiment protector per tal de protegir-lo d’actes vandàlics.

PROPOSTA GUANYADORA 5

MILLORA DE L'ENLLUMENAT DE LES PISTES DE TENIS 1, 2 I 3

El projecte comporta el subministrament i col·locació de 24 focus led de 200w, muntats i cablejats fins a la caixa d'accés a les connexions del bàcul.

PROPOSTA GUANYADORA 6

FER UN PROJECTE DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DEL CASAL DE CULTURA PER ACOLLIR ELS ESTUDIS DE RÀDIO CUBELLES

El cost de 25.000 € es refereix a la contractació d'un projecte de reforma de la planta baixa del Casal de Cultura.

PROPOSTA GUANYADORA 7

FER UNA ROTONDA AL PASSEIG FLUVIAL CANTONADA AV. ONZE DE SETEMBRE

El projecte planteja la construcció d’una rotonda a la intersecció entre el Passeig Fluvial i l’avinguda Onze de Setembre que permeti regular el trànsit que passa per aquesta zona

 

 

PROPOSTA GUANYADORA 8

RECUPERAR LA PISTA DE FUTBOL DEL PARC INFANTIL DE STA. MARIA

El projecte comporta fer les actuacions pertinents per tal de recuperar la pista de futbol existent al parc infantil de Santa Maria.

PROPOSTA GUANYADORA 9

COL·LOCAR UNA TANCA A LA PISTA DE FUTBOL SALA DE MAS TRADER

El cost del projecte correspon al material necessari per instal·lar la tanca. La seva instal·lació s’assumirà des dels serveis municipals.