Presentació

Es durà a terme una campanya de comunicació amb l’objectiu de fer arribar el procés al conjunt de la ciutadania, facilitant-ne la seva comprensió i motivant la seva participació en el procés.

 

Propostes

En aquesta fase és quan la ciutadania de Cubelles té la possibilitat de fer propostes per invertir els 150.000,00 € dels Pressupostos Participatius.

Les propostes es podran realitzar a través dels següents canals:

  • Durant la sessió de presentació i elaboració de propostes conjuntes, que serà una bona oportunitat per tal que tothom qui vulgui pugui aprendre a fer propostes i pugui elaborar-ne conjuntament amb altres veïns i veïnes.
  • A través del formulari en paper que es farà arribar a totes les llars i que es podrà retornar a les oficines municipals durant el període determinat.
  • A través del formulari online disponible al web municipal.

Cada veí i veïna podrà presentar una proposta per persona, redactada de forma clara i concreta per tal que sigui possible la seva valoració posterior.

Un cop finalitzat el període de presentació de propostes, la comissió de coordinació farà una depuració del llistat per tal d’identificar les repetides i aquelles que requereixin aclariments per part de les persones proposants. En aquests casos, des de la regidoria de participació ciutadana es contactarà amb aquestes persones per tal d’aclarir els possibles dubtes i poder així millorar les propostes.

El llistat de propostes es publicarà al web municipal i s’enviarà a totes les persones que hagin participat en la seva elaboració.

Valoració técnica

La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar les propostes presentades que hagin passat la depuració realitzada en la fase anterior.

Aquesta comissió també calcularà el cost aproximat de cadascuna de les propostes que s’hagin considerat vàlides tècnicament.

Les propostes podran ser unificades, si la valoració tècnica ho considera oportú.

Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots aquells veïns i veïnes que les hagin presentat.

La regidoria de participació ciutadana estarà disponible per resoldre qualsevol dubte que es generi entorn la valoració a través del telèfon 93 895 0300 o del correu electrònic cubelles@cubelles.cat.

Votació

Les propostes que la comissió tècnica hagi valorat com a vàlides passaran a la fase de votació, durant la qual tots els veïns i veïnes majors de 18 anys empadronats a Cubelles podran votar un màxim de 5 propostes.

Es recomana que a l’hora d’escollir les propostes a votar es tingui en compte les necessitats que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per a tota la ciutadania.

Les votacions es podran dur a terme a través dels següents canals:

  • Mitjançant la butlleta de votació, que es facilitarà a totes les llars, a l’OPIC-Oficina de Participació i Informació Ciutadana en horari d’atenció al públic presentant el DNI o el NIE (consulteu l’horari d'atenció ciutadana).
  • Mitjançant la web de pressupostos participatius.

Les propostes finals se seleccionaran d’acord amb els vots obtinguts i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per a arribar a la partida determinada per al procés de 150.000,00 €. Així doncs, s’escolliran aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic del procés, 150.000,00 €, sempre tenint en compte els vots obtinguts.

Retorn a la ciutadania

Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió informativa sobre els resultats de les votacions, així com sobre la participació en el procés.

Finalment, es facilitarà la possibilitat que qui ho desitgi pugui valorar com s’ha desenvolupat el procés de Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte per a futures edicions. Aquesta valoració s’afegirà a la valoració que en facin la comissió de coordinació i la comissió tècnica.

Calendari de participació