Pressupostos participatius Cubelles 2018

Per què fem els Pressupostos Participatius?

Enguany, per primera vegada, el Consistori obre als ciutadans de Cubelles un procés on poden presentar propostes i decidir i votar el destí de 150.000 euros de la partida d’inversions del Pressupost municipal de 2018.

El pressupost participatiu pretén promoure canals per tal que la ciutadania no sigui només observadora si no, si ho desitja, intervingui de forma activa d’allò que passa a la ciutat, com a expressió de la democràcia participativa.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com els mateixos ciutadans prioritzen aquestes necessitats, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar la despesa municipal.

Com pots participar?
 • Fent propostes a la sessió de presentació o presentant-les a les oficines municipals o a través del web.
 • Informant-te i donant la teva opinió.
 • Votant aquelles propostes vàlides que prefereixis.

Les propostes han de...
 • Ser de competència municipal.
 • Estar referides a inversions.
 • Ser sostenibles.
 • Ser inclusives, no plantejar accions d’exclusió social i que siguin respectuoses amb els Dret Humans.
 • Donar resposta a una necessitat concreta.
 • Ser coherents amb els plans municipals aprovats i complir la normativa vigent.
 • Ser avaluables econòmicament i que no superin la partida destinada al procés, 150.000 €.
 • D’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les presenta, i presentades en temps i forma.

Fases del procès

Presentació de propostes

En aquesta fase és quan la ciutadania de Cubelles té la possibilitat de fer propostes per invertir els 150.000,00 € dels Pressupostos Participatius.

(mes informació)

Avaluació de propostes

La comissió tècnica serà l’encarregada de valorar les propostes presentades que hagin passat la depuració realitzada en la fase anterior.

Projectes escollits

Els resultats de la valoració es publicaran al web municipal i es facilitaran a tots aquells veïns i veïnes que les hagin presentat.

Votació

Les propostes que la comissió tècnica hagi valorat com a vàlides passaran a la fase de votació, durant la qual tots els veïns i veïnes de 18 anys empadronats a Cubelles podran votar un màxim de 5 propostes.

Resultats votacions

Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió informativa sobre els resultats de les votacions, així com sobre la participació en el procés.

Sessions informatives

Durant el mes d'octubre